Szczepienie
przeciw
grypie

Co sezon

Około

4%

Populacji w Polsce szczepi się przeciw grypie.1

Tylko

1%

Dzieci w polsce szczepi się przeciw grypie.1

Czy wiesz, że...

70%

Rodziców, jako barierę do realizacji szczepień, wskazuje strach dzieci przed igłą i bólem?2

 • Dzieci nie mają w pełni rozwiniętego układu odpornościowego3
 • Dzieci odgrywają dużą rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa grypy w społeczeństwie4
 • Dzieci chorują częściej niż dorośli (20-30% w porównaniu do 5-10%)3
 • Zaszczepienie 420 dzieci chroni jednego dorosłego przed zgonem z powodu grypy6
 • U dzieci poniżej 5 roku życia istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia grypy o ciężkim przebiegu5. Ponadto u dzieci i młodzieży występuje zwiększone ryzyko powikłań pogrypowych, takich jak zapalenie ucha środkowego czy zapalenie płuc.7

Dlaczego warto
szczepić dzieci
przeciw grypie?

Efekt szczepienia
przeciw grypie
u dzieci

Redukcja częstości występowania objawów grypopodobnych8

84%

Redukcja
ryzyka
zaostrzeń
astmy9

22%

-

41%

59%

-

94%

Skuteczność szczepienia
przeciw grypie u dzieci10,12


Szczepienia przeciw grypie chronią nie tylko zaszczepionych ale także pośrednio ich bliskich, np. młodsze rodzeństwo, rodziców oraz należących do grupy podwyższonego ryzyka seniorów.13,14

Szczepionki przeciwko grypie

zawierają antygeny 4 szczepów wirusa grypy, rekomendowane producentom szczepionek przez WHO (obecnie na sezon 2020/2021)15:

 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09
 • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
 • B/Washington/02/2019 (linia Victoria)
 • B/Phuket/3073/2013 (linia Yamagata)

Mogą być podawane w postaci iniekcji domięśniowej (Vaxigrip Tetra16, Influvac Tetra17) lub donosowo (Fluenz® Tetra, szczepionka przeznaczona dla dzieci od ukończenia 2 lat do poniżej 18 lat18).

Szczepionka donosowa

Dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat

Szczepionki iniekcyjne

 • Dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat
 • Osoby w wieku 18 - 65 lat z chorobami współistniejącymi
 • Seniorzy 65+
 • Kobiety w ciąży

Szczepienia
bezpłatne

Seniorzy 75+

Dla kogo
szczepionki
refundowane?19

50%

Odpłatność

 • Referencje

  1. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, aktualności http://opzg.cn-panel.pl/resources/Raport%20grypowy_lipiec.pdf
  2. Santibanez T.A. I wsp. Vaccine. 2018; 36: 7300-7305
  3. Brydak L.B. Grypa – profilaktyka i leczenie u dzieci i młodzieży, Standardy Medyczne/Pediatria. 2019, t. 16, 162-171.
  4. Weycker D. i wsp. Vaccine. 2005; 23: 1284-1293.
  5. Ściubisz M. Ryzyko związane ze szczepieniami i chorobami, którym szczepienia zapobiegają – cz. 2: grypa. Medycyna Praktyczna – Szczepienia 2016; 3: 45-49.
  6. Reichert TA et al.The Japanese experience with vaccinating schoolchildren against influenza.N Engl J Med2001; 344: 889–96;
  7. Gerlieret al. Assessmentof public healthand economicimpactof intranasallive-attenuatedinfluenza vaccinationof childrenin France usinga dynamictransmissionmodel Appl Health Econ Health Policy. 2017; 15: 261-276.
  8. Jianping H, Xin F, Changshun L, et al. Assessment of effectiveness of Vaxigrip. Vaccine. 1999; 17(Suppl 1): S57-S58.
  9. Kramarz P, Destefano F, Gargiullo PM, et al. Does influenza vaccination prevent asthma exacerbations in children? J Pediatr 2001;138(3): 306-10.
  10. Belshe RB, Mendelman PM, Treanor J, King J, Gruber WC, Piedra P, Bernstein DI, Hayden FG, Kotloff K, Zangwill K, Iacuzio D, Wolff M. The efficacy of live attenuated, cold-adapted, trivalent, intranasal influenzavirus vaccine in children. N Engl J Med. 1998 May 14; 338(20): 1405-11.
  11. Doyle J.D. iwsp. Interim estimates of 2018-19 seasonal influenza vaccine effectiveness – United States, February 2019MMWR Morb. Mortal. WklyRep. 2019; 68: 135–139
  12. Effectiveness of Live Attenuated vs Inactivated Influenza Vaccines in Children During the 2012-2013 Through 2015-2016 Influenza Seasons in Alberta, Canada A Canadian Immunization Research Network (CIRN) Study
  13. Rashid, H., Khandaker, G., &Booy, R.(2012, June). Vaccination and herd immunity: what more do we know?. Current Opinion in Infectious Diseases., 25(3), 243 249. https://doi.org/10.1097/QCO.0b013e328352f727
  14. Loeb M, et al. JAMA. 2010; 303(10): 943-50.
  15. https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/7/
  16. Charakterystyka Produktu Leczniczego Vaxigrip Tetra, https://www.sanofi.pl/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-PL/Home/Nasze-produkty/szczepionki/Grypa/VaxigripTetra_ChPL_08_2020.pdf?la=pl
  17. Charakterystyka Produktu Leczniczego Influvac Tetra,
  18. Charakterystyka Produktu Leczniczego Fluenz® Tetra, 27.07.2020, https://www.astrazeneca.pl/content/dam/az-pl/SPC/SPC_FluenzTetra_2020-07-27.pdf
  19. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r.

FLUENZ® Tetra dostępna w hurtowniach i w aptekach!

FLUE/20/12/03_adv