Grypa

Grypa w polsce

 • Co sezon na grypę i choroby grypopodobne w Polsce choruje

  3-5mln osób1,2

 • Szczyt zachorowań na grypę w Polsce niezmiennie przypada na pierwszy kwartał roku kalendarzowego, z największą liczbą zachorowań rejestrowanych w lutym i marcu2

 • Blisko połowa zachorowań dotyczy dzieci

  Do14. roku życia2

Grypa na świecie

 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie na grypę choruje około:

  5-10%

  dorosłych

  20-30%

  dzieci

  Z czego umiera około:

  290 000 

  650 000 osób1

 • W Unii Europejskiej corocznie zakażonych wirusami grypy może być

  25-100mln1

Dzieci chorują najczęściej2

 • u dzieci brak jest pamięci immunologicznej dotyczącej wirusów grypy krążących w populacji we wcześniejszych sezonach epidemicznych.7

 • w skupiskach dziecięcych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, obozy i kolonie) istnieje duża łatwość transmisji wirusa grypy.8,9

Łatwość zakażenia

Głównie drogą
kropelkową

1 kichnięcie to

3000

kropelek

z wirusem

Pędzących

167km/h10

Dzieci odgrywają dużą
rolę w rozprzestrzenianiu
się wirusa grypy
w społeczeństwie

Na każde 10 dzieci, które opuszczą szkołę z powodu choroby związanej z grypą zachoruje 8 członków gospodarstwa domowego.4

Grypa to nie
przeziębienie

Grypa charakteryzuje się:

 • dużą zakaźnością

 • dużym ryzykiem powikłań, zwłaszcza wśród dzieci do ukończenia 5 roku życia oraz osób w wieku ≥65 lat.1,5

 • można jej zapobiegać poprzez szczepienia ochronne.6

Realne ryzyko
powikłań

Okres dziecięcy wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia grypy o ciężkim przebiegu i powikłań pogrypowych, w tym laryngologicznych oraz charakterystycznych dla wieku dziecięcego objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego.5,11

Częstość powikłań grypy5

Hospitalizacja 190/100 000 Zachorowań u dzieci do ukończenia 5 roku życia
9-16/100 000 Zachorowań u dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych

U chorych hospitalizowanych

Zapalenie płuc 230/1000
Zapalenie oskrzelików 130/1000 Dzieci < 2 lata
Zapalenie ucha środkowego 100/1000
Drgawki gorączkowe 40/1000 Dzieci ≤ 5 lat
Ostre zapalenie oskrzeli 10/1000
Encefalopatia < 10/1000
Zapalenie mięśnia sercowego < 10/1000
Zgon 15/1000 Niemowląt do ukończenia 6. m.ż
5/1000 dzieki w wieku < 15

Powikłania dzieci z potwierdzoną grypą wg grup wiekowych11

< 3lat, n=131
< 3-6 lat, n=148
< 7-13 lat, n=91
 • Małe dzieci mają wysoki odsetek powikłań1

 • Ostre zapalenie ucha środkowego jest najczęstszym powikłaniem grypy u dzieci i stanowi około 80% zaleceń dotyczących antybiotyków u zakażonych dzieci

  Zapalenie ucha środkowego jest najczęstszym powikłaniem grypy wśród dzieci i często wiąże się z koniecznością zastosowania antybiotykoterapii11.

Czy wiesz że:

Zaszczepienie

420

dzieci

chroni jednego dorosłego przed
zgonem z powodu tej choroby12

Zaszczepienie

20%

dzieci

zmniejszyłoby liczbę zachorowań
na grypę w całej populacji w USA
o 46%, a zaszczepienie 80% - o 91%9

 • Referencje

  1. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (2019)
  2. Meldunki epidemiologiczne NIZP-PZH. Dostępne na www.pzh.gov.pl
  3. World Health Organization, https://www.who.int/biologicals/vaccines/influenza/en/
  4. Neuzil K.M. Arch Pediatr Adolesc med. 2020; 156: 986-991
  5. Ściubisz M. Ryzyko związane ze szczepieniami i chorobami, którym szczepienia zapobiegają – cz. 2: grypa. Medycyna Praktyczna – Szczepienia 2016; 3: 45-49.
  6. KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020
  7. Brydak L. Grypa – profilaktyka i leczenie u dzieci i młodzieży, Standardy Medyczne/ Pediatria 2019, t. 16, s. 162-171.
  8. Glezen W.P. Epidemiol Rev. 1996; 18: 64-76.
  9. Weycker D. i wsp. Vaccine. 2005; 23: 1284-1293
  10. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy: http://opzg.pl/aktualnosci/grypa-atakuje-cala-polske/138
  11. Heikkinen T. i wsp. J Infect Dis. 2004; 190: 1369-1373
  12. Reichert TA et al. The Japanese experience with vaccinating schoolchildren against influenza. N Engl J Med 2001; 344: 889–96;