Szczepię.
Nie kłuję

Fluenz® Tetra - jedyna donosowa szczepionka przeciw grypie dla dzieci od ukończonych 2 lat do poniżej 18 lat1

Refundowana dla dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 18 lat2

Refundacja

cena dla pacjenta

47,12zł

O Fluenz®
Tetra

  • Fluenz® Tetra jest żywą, czterowalentną, atenuowaną szczepionką przeciw grypie1

  • Nie zawiera adiuwantów1

  • Wskazana w zapobieganiu grypie u dzieci i młodzieży w wieku od ukończonych 2 lat do poniżej 18 lat1

  • Replikacja w jamie nosowej wywołuje odpowiedź immunologiczną, naśladującą naturalną odporność na grypę6,7

  • Potwierdzona skuteczność i efektywność szczepionki1,3,4

  • Podawana jako aerozol do nosa (0,2 ml; po 0,1 ml do każdego nozdrza)

  • Dzieciom, które nie były uprzednio szczepione przeciw grypie sezonowej, należy podać drugą dawkę w odstępie co najmniej 4 tygodni1

Pobierz

Pobierz charakterystykę
produktu leczniczego

Dlaczego rodzice
preferują szczepionkę
donosową?

70%

rodziców wskazuje
na strach dzieci
przed igłą i bólem5

Replikacja w jamie nosowej wywołuje odpowiedź immunologiczną, naśladującą naturalną odporność na grypę6-9

Cold-adapted

Szczepy przystosowane do niskiej temperatury – replikują TYLKO w nosogardzieli1,6-8

Replikacja w nosogardzieli

Cold-adapted

Szczepy przystosowane do niskiej temperatury – replikują TYLKO w nosogardzieli1,6-8

Temperature sensitive

Szczepy wrażliwe na wysoką temperaturę1,6

Replikacja w nosogardzieli

Odporność po 1-14 dniach

Temperature sensitive

Szczepy wrażliwe na wysoką temperaturę1,6

Odporność po 1-14 dniach

* LAIV – Live Attenuated Influenza Vaccine

– szczepionka żywa atenuowana.

Dawkowanie szczepionki p/grypie u dzieci do 8 lat włącznie (tzn. do 9. urodzin) na podstawie wytycznych ACIP na sezon 2021/20229

Czy dziecko otrzymało ≥2 pełne dawki 3- lub 4-walentnej szczepionki przeciw grypie przed 1 lipca 2021?

Dawki nie musiały być podane w jednym lub kolejnych sezonach

Tak

Nie

Lub

Nie wiem

1 dawka szczepionki przeciw grypie w sezonie 2021/2022, np.

2 dawki szczepionki przeciw grypie w sezonie 2021/2022 podane w odstępie ≥ 4 tygodni, np.

Wrz
Paź
Lis
Gru
Paź
Lis
Gru
Sty

Szczepienia można wykonywać w całym sezonie infekcyjnym. Szczyt zachorowań przypada na okres styczeń-marzec.10

Instrukcja aplikacji szczepionki donosowej1

Sprawdź szczepionkę:

  • Zawiesina powinna być bezbarwna do jasnożółtej
  • Przezroczysta lub opalizująca
  • Mogą występować małe białe cząstki

Przygotuj aplikator, usuwając gumową osłonę końcówki

Nie zdejmuj zacisku dzielnika dawki na drugim końcu aplikatora. To dzieli dawkę 0,2 ml tak, że równa ilość 0,1 ml może być dostarczona do obu nozdrzy

Ustaw aplikator

Pacjent powinien być w pozycji pionowej. Umieść końcówkę płytko w nozdrzu, aby upewnić się, że produkt dostanie się do nosa.

Naciśnij tłok

Jednym ruchem jak najszybciej naciśnij tłok, aż zacisk separatora dawki uniemożliwi dalszy nacisk.

Usuń zacisk separatora dawki

W celu podania do drugiego nozdrza ściśnij i usuń zacisk separatora dawki z tłoka.

Rozpyl do drugiego nozdrza

Umieść końcówkę płytko w drugim nozdrzu i jednym ruchem naciśnij jak najszybciej tłok w celu podania pozostałej szczepionki.